АРМЀНЦИ

АРМЀНЦИ, само мн. Диал. Растение, с което се лекуват родилки от болестта арменик; студното.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква