АРМЕНЯ̀СВАНЕ

АРМЕНЯ̀СВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от арменясвам.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква