АРМЀЯ

АРМЀЯ, мн. няма, ж. Диал. 1. Кисело зеле; разсол, пресол, армеена чорба. — Пак месо сте сготвили! Кацата с армеята стои небутната, бобът покара листа в избата, а вий купувайте месо, пилейте! Чудомир, Избр. пр, 8.

2. Сокът, саламурата на това зеле; армеева чорба, армеена чорба. — Миличко — рекла, — имате ли у вас зелев сок? .. — Армея — рекла. Чудомир, Избр. пр, 80.

— От гр. Eρμη ’саламура’.

Списък на думите по буква