АРМО̀СВАНЕ

АРМО̀СВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от армосвам и от армосвам се; армасване, армасуване.

Списък на думите по буква