АРМУДИЀ

АРМУДИЀ, мн. ‑та, ср. Диал. Старинна турска монета. И ... посипаха се жълтици. Между тях какви ли не щеш: .., рубета, бешлички, армудиета. Ст. Чилингиров, ХНН, 48.

— От тур. armutdi ’крушообразен’.

Списък на думите по буква