А̀РНИКА

А̀РНИКА ж. 1. Многогодишно тревисто растение от семейство сложноцветни с дебело късо коренище и единични оранжево-червени цветове, растящо в гористи области с влажни почви, което намира приложение в медицината. Arnica montana.

2. Фарм. Лекарство с антисептично действие, получавано от това растение.

— От гр. Bρήν ’агне’.

Списък на думите по буква