АРОГА̀НТНО

АРОГА̀НТНО. Книж. Нареч. от арогантен; безочливо, нахално, дръзко, грубо. — Извиках ви, за да ви обадя, че сте глобен с четвърт месечна заплата, .. загдето се държите арогантно с посетителите. Св.Минков, РТК, 198. Пред мене стоеше една дама на около тридесет и пет години .. Веждите ѝ бяха тънко изтеглени, а очите ѝ — стъклено сиви и погледът ѝ — арогантно самоуверен. Г.Белев, КВА, 158-159.

Списък на думите по буква