АРОМА̀ТЕН

АРОМА̀ТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. 1. Който има, който издава аромат; ароматичен, благоуханен, благовонен. Скоро пристига и каруцата, която ще ни отведе до Ропотамо. Тя е постлана с ароматно меко сено. П. Незнакомов, МА, 58. Кръглата леха в средата на градината, .. , беше грижливо изпъстрена с нацъфтели цветя: разноцветни ружи, .. , карамфили и едър ароматен босилек. Ив.Карановски, Разк. I, 130. Гюрга донесе голяма тенджера с вкусна гъбена чорба, от която излизаше ароматна пара. Ем. Станев, ПЕГ, 26. А вън посребрени от лунния блясък / лъхат ароматни липи. Хр. Смирненски, Съч. I, 51. Ароматни треви. Ароматни билки. Ароматно питие. // За дъх, миризма — който е приятен, който благоухае. Въздухът е напоен от ароматен дъх на косено сено и на безименни горски цветя. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 54. Ароматният дъх на печеното изпълни стаичката. Елин Пелин, Съч. IV, 124-125. Тихий и приятний вятър, като разливаше ароматна миризма, що почерпваше от разноцветни цветя, извещаваше приближаванието на нощта. В.Друмев, НФ, 7.

2. Който е свързан с аромат. След смилане черният пипер има ограничена трайност, тъй като бързо изчезват специфичните му ароматни качества. ВН, 1960, бр. 2653, 2.

3. Поет. Който е изпълнен с аромат. Синята лятна вечер нахлува свежа и ароматна из усоите. Хр. Смирненски, Съч. III, 147. Под нежния лъх на вечер ароматна, / .. / заглъхват в мир простори необятни. Д. Дебелянов, С, 1946, 65.

4. Хим. За органическо съединение — който съдържа в молекулата си едно или повече ядра на бензола. Ароматни амини. Ароматни алкохоли. Ароматни въглеводороди. Ароматни киселини. Ароматни съединения.

Ароматно масло. Етерично масло.

Списък на думите по буква