АРОМАТИЗА̀ЦИЯ

АРОМАТИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. 1. Книж. Придаване аромат на някакъв (обикн. хранителен) продукт. При ароматизацията се изисква да се даде на бонбона възможно най-фини и приятни вкусови качества, често наподобяващи аромата и вкуса на естествените плодове. Ас.Генадиев и др., ТЗ, 35.

2. Техн. Химическа преработка на нефта или на неговите продукти, за получаване на ароматни въглеводороди.

Списък на думите по буква