АРО̀НИЯ

АРО̀НИЯ ж. Бот. Вид растение от едноименен род многогодишни треви, около 15 вида в Европа и Мала Азия.

Списък на думите по буква