АРПА̀

АРПА̀, мн. няма, ж. Диал. 1. Неолющен ориз за семе. Според преданието някога Реис Баба, по чието име било назовано селото, .. , донесъл пръв семето на ориза (арпата) от Анадола. Пр, 1953, кн.1, 83.

2. Ечемик.

Арпа фиде. Фиде на зърна, подобно на ечемик.

— Тур. arpa ’лук като ечемик’.

Списък на думите по буква