АРПЀН

АРПЀН, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Диал. Прил. от арпа. Арпени люспи.

Списък на думите по буква