АРСЀН

АРСЀН, мн. няма, м. Хим. Самороден химически елемент As, минерал с амфотерни свойства, със сив цвят и металически блясък, чиито съединения се употребяват в медицината, селското стопанство, военното дело и др.

— От гр. Dρσην ’мъжки, силен’.

Списък на думите по буква