АРСЕНА̀ЛЕН

АРСЕНА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Рядко. Който е свързан с арсенал (в 1 знач.); арсеналски. Арсенално здание. Арсенален цех.

Списък на думите по буква