АРСЕНА̀ТИ

АРСЕНА̀ТИ мн., ед. арсена̀т, м. Хим. Соли на арсеновата киселина. Меден арсенат. Оловен арсенат. Натриев арсенат.

Списък на думите по буква