АРСЀНИЕВ

АРСЀНИЕВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Хим. Арсенов. Арсениеви соли.

Списък на думите по буква