АРСЀНИК

АРСЀНИК, мн. няма, м. Хим. Неорганично съединение — двуарсениев триокис, силно отровно вещество с блестящ сив цвят, слабо разтворимо във вода, което се употребява в медицината, в селското стопанство, за производство на препарати и др.; мишеморка. Отравяне с арсеник.

— От гр. Bρσενικόν.

Списък на думите по буква