АРСЀНИКОВ

АРСЀНИКОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Хим. Прил. от арсеник. Арсеникови съединения. Арсеникова киселина.Отравяне с арсеник.

Списък на думите по буква