АРСЀНОВ

АРСЀНОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Хим. Прил. от арсен; арсениев. Арсенови соли. Арсенов сулфид. Арсенови съединения. Арсенова киселина.

Списък на думите по буква