АРСЕНОВОДОРО̀Д

АРСЕНОВОДОРО̀Д, мн. няма, м. Хим. Безцветен, силно отровен газ с неприятна миризма на чесън, който се получава обикновено при разлагане на арсениди с разредена сярна киселина.

Списък на думите по буква