АРТЀЛ

АРТЀЛ м. Спец. Обединение за съвместна работа от лица с обща професия или занаят, които имат определено по договор участие в труда, отговорностите и доходите. Днес пристанищните хамали от артела на дядо Накра пак лежаха без работа под сянката на една палма. П. Велков, СДН, 334.

— От ит. artiere ’занаятчия’ през рус. артель.

Списък на думите по буква