АРТЀЛЕН

АРТЀЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни. Спец. Прил. от артел. Артелно стопанство.

Списък на думите по буква