АРТЀЛНА

АРТЀЛНА ж. Воен. Склад за хранителни припаси на военна част. Командирът се върна на мястото си, дрънна със звънчето до мастилницата. Влезлият войник удари токовете на ботушите си. — Момче, изтичай в артелната. Поискай един хляб, кашкавал, сирене. .. каквото има. Ст. Мокрев, ЗД, 48. Ротна артелна.

Списък на думите по буква