АРТЀРИЕН

АРТЀРИЕН, ‑ийна, ‑ийно, мн. ‑ийни, прил. Артериален. Артерийно запушване. Артериен съд.

Списък на думите по буква