АРТЀРИЙКА

АРТЀРИЙКА ж. Умал. от артерия; малка артерия. Някаква мъничка артерийка се бе пукнала в мозъка му и излятата кръв натискаше върху моторния център, който движи ръката. Д.Димов, Т, 621.

Списък на думите по буква