АРТЕФА̀КТ

АРТЕФА̀КТ м. 1. Мед. Явление или образувание, което е несвойствено на изследвания обект, а се получава в резултат на обработката му при изследването.

2. Разш. Книж. Нещо, предимно предмет, продукт с изкуствен произход, създаден от човешката дейност.

3. Археол. Праисторическо оръдие от камък или кост.

— От лат. artefactum.

Списък на думите по буква