АРТИКУЛА̀ЦИЯ

АРТИКУЛА̀ЦИЯ ж. Само ед. Фон. Движение и позиция на говорните органи при образуване звуковете на речта; учленение, произнасяне.

— От лат. articulatio през рус. артикуляция.

Списък на думите по буква