АРТИЛЀР

АРТИЛЀР м. Остар. Артилерист. От много време артилерите и французските инженери превзели бяха тая част от пристанището. ЦВ, 1856, бр. 262, 20.

— От ит. artigliere.

Списък на думите по буква