АРТИЛЀРИЯ

АРТИЛЀРИЯ ж. 1. Род войска, въоръжена с едрокалибрени огнестрелни оръжия и задача да нанася с тях поражения на противника, за да осигурява действията на другите родове войска. Предната ѝ част [на Съветската армия] — конница, артилерия и танкове — са наближили вече устието на Дунава. П. Михайлов, МП, 129. При откриването на Учредителното събрание младата българска армия бе достигнала вече да брои: 21 пеши дружини, 8 батареи артилерия, 4 конни сотни, една сапьорна строева рота и една рота обсадна артилерия. С. Радев, ССБ I, 32. Артилерията се опитваше да им прегради пътя. П. Бобев, К, 90. Артилерията усили своя шрапнелов огън към това крило, с явно намерение да спре това настъпление. Нататък отлетя и кавалерията. Ц. Церковски, Съч. III, 133.

2. Събир. Със съгл. опред.Съвкупност от еднородни такива оръжия (с различни конструкции и калибри) и принадлежностите им, предназначени за определени бойни задачи, уточнени от определението. Тука за пръв път се появиха немски самолети, но противосамолетната артилерия не ги остави да наближат. П. Вежинов, ЗЧР, 53. Само на няколко километра, два или три, се намират войнишки застави с противовъздушна артилерия. К. Ламбрев, СП, 123. Зенитната артилерия събаряше бомбардировачи, горяха градове, ехтяха детонации, загиваха обезумели от ужас жени и деца. Д. Димов, Т, 365. Брегова артилерия. Дългобойна артилерия. Полева артилерия.

3. Само ед. Военнанаука, която изучава различните видове огнестрелни оръжия и начините за използуването им в боя.

Тежка артилерия. 1. Воен. Остар. Вид полева артилерия до първата половина на ХХ в., въоръжена с далекобойни едрокалибрени оръдия (гаубици, оръдия, мортири). Сега чуваше [Стоян], че градът бил още по-уреден, със здрави укрепления и тежка артилерия. Д. Яръмов, БП, 203. 2. Прен. Най-авторитетни и неоспорими аргументи, до които се прибягва след изчерпване на соб‑

ствените доказателства. 3. Ирон. Човек, който трудно се наканва или приема да отиде някъде или да свърши нещо.

— От фр. artillerie през рус. артилерия.

Списък на думите по буква