АРТИСТЍЧЕН

АРТИСТЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. Който се отнася до артист и е свързан с неговата работа; артистически. През 1946 година Сарафов бе чествуван за неговата петдесетгодишна артистична дейност. На юбилейното представление той игра Фамусов. Ст. Грудев, ББ, 104. Градината изпълниха ръкопляскания и възторжени викове. Те постепенно стихнаха. . Музикалните и артистични номера бяха свършили. Д. Спространов, С, 50. Несъмнено влияние върху културните интереси на Друмев оказват и полските, и унгарските емигранти от революцията — 1848 г., които внасят нов културен подем в града с разнообразните си артистични прояви. Лит. Х кл, 118. Лина още от момиче обичаше артистичния свят. На нейните вечери идваха известният скулптор Джони Георгиев, .. , оперната певица Надя Минева. М. Грубешлиева, ПП, 223. Когато през късните есенни дни на 1907 година завесата на Народния театър в София се вдига за първата премиера на Вазовата "Към пропаст", на неговата сцена искри едно чудно артистично съзвездие — Атанас Кирчев, Христо Ганчев, Сава Огнянов, Султана Николова, Теодорина Стойчева. НК, 1958, бр. 47, 6. Артистична традиция. Артистична програма. Артистични вечери. Артистичен колектив. Артистични среди.

2. Който е присъщ, свойствен на артист; ар‑

тистически. Сред многобройните [естрадни] певци безспорно има талантливи хора — надарени с гласови и артистични качества. НК, 1958, бр. 39, 3. С голяма артистична вещина Стаматов представя своя герой в сложната броеница от препятствия, от крушенията на неговите надежди. НК, 1958, бр. 7, 2. Тя [поемата] прилича на голяма, още незавършена картина, в която са струпани много хрумвания — .. , но в отделни образи, .. личи едно артистично виждане. . Цв. Ангелов, ЛФ, 1956, бр. 48, 2. Тъмнорусата му коса, пусната да расте, се подаваше под шапката и му придаваше малко артистичен вид. Ем. Станев, ИК II, 157. — Моля, господин поручик! — И той посочи с широк, артистичен жест креслото. — Това място е ваше. Г. Караславов, ОХ IV, 213. Облечен скромно, но все пак, главно в яката и връзката — нещо оригнално, артистично. Й. Йовков, М, 155. Артистичен талант. Артистичен темперамент. Артистична поза. Артистична дарба. Артистични способности.

3. Изкусен, майсторски, виртуозен. Следното изпълнение бе наистина артистично. След четвърт час почти целият ресторант пееше заедно с българите. П. Вежинов, НС, 151.

4. Който е с вроден усет, вродена склонност към изкуството. Той според мен е най-добрият ни режисьор в тоя момент, най-артистичен, с най-тънко сценично и театрално чувство, с чувство за стил и за мярка и с фантазия. Сп. Казанджиев, Сб??СЕП, 523. Сърбите са, както е известно, артистичен народ, надарени са със силно въображение и с поетическа чувствителност. С. Радев, Х, 1909, кн.4, 11. // За душа — който се отличава със своята чувствителност, изтънченост и усет към красивото, към изкуството. В тия занаятия той намираше душевно успокоение, почивка, заедно с насладата, която изпитваше неговата артистична душа в тоя град, разположен сред една вълшебна природа. Ив. Вазов, ВБ, ХII. Ваклев не спираше с анекдоти и смешки да развеселява гостите .. , да блести с находчивостта и игривостта на мисълта си, с острието на хумора и финеса на артистичната си душа. Ст. Даскалов, ЕС, 170. Но макар чертите на лицето му да бяха някак по-строги, .. , от кротките му сини очи се излъчваше мекото сияние на една тихо страдаща, артистична душа. Ив. Петров, НЛ, 227.

Списък на думите по буква