АРТИСТЍЧНО

АРТИСТЍЧНО Нареч. 1. Като артист, подобно на артист, както е свойствено на артист; артистически. И след като в залата настъпи гробна тишина, той се отдръпна артистично, .. , пое дълбоко дъх и с мощен гръден глас, .. , подхвана цикъла "Изповеди". Г. Караславов, Избр. съч. II, 49. — Какво може да се говори с тия хора? — Той разтваря артистично ръце встрани. Л. Александрова, ИЕЩ, 337. — Мога ли да седна до вас? Пърл трепва изненадано. Момичето с русите коси, артистично прибрани във висока небрежна опашка, я гледа дружелюбно, присвило сините си очи. Бр. Йосифова, БЧМ, 157.

2. Майсторски, изкусно. Урежда се изложба на художествени бродерийни, керамични и други произведения, артистично изработени на ръка. Шарките и цветовете на килима са артистично съчетани.

Списък на думите по буква