АРТИСТЍЧНОСТ

АРТИСТЍЧНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. 1. Качество на артист, актьор или творец в областта на изкуството. И започва тя да възпява своето дете, като имитира детски глас и детско държане с поразителна артистичност. Д. Немиров, Д, 12. Прави впечатление използуването на дървения материал — по него обикновено е играла изкусната ръка на резбар с много изобретателност и артистичност. Г. Белев, КР, 110.

2. Художествена, естетическа страна, художествени качества, голямо майсторство на произведение на изкуството или на изпълнение на произведение на изкуството. В изкуството на артиста на пръв план изпъкват духовното и емоционалното, .. И това е най-сигурният белег за голямата артистичност и одухотвореност на изпълнението. ВН, 1960, бр. 2699, 1.

Списък на думите по буква