А̀РТКЛУБ

А̀РТКЛУБ м. Клуб, зала, където се уреждат изложби или други художествени прояви. В артклуба е подредена изложба от живописни платна.

Списък на думите по буква