АРТМЀНИДЖМЪНТ

АРТМЀНИДЖМЪНТ, мн. няма, м. Нов. Мениджмънт в областта на изкуството и културата. В момента тя учи тв журналистика и артмениджмънт. СТ, 2000, бр. 26, 6.

Списък на думите по буква