А̀РТОС

А̀РТОС, мн. няма, м. Църк. Осветен при литургия хляб, който се поднася на трапезата на големи празници в манастирите.

— Гр. Dρτος ’хляб’.

Списък на думите по буква