АРТЪРДО̀СВАНЕ

АРТЪРДО̀СВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от артърдосвам и от артърдосвам се; спестяване, артърдисване.

Списък на думите по буква