А̀РУМЪНИН

А̀РУМЪНИН, мн. а̀румъни, м. Лице от народност, близка до румънската, която населява централната част на Балканския полуостров, предимно Македония — Охридско, Битолско, Гърция — северно от Янина и Албания — около Берат; цинцарин, куцовлах.

— От рум. aromin.

Списък на думите по буква