А̀РУМЪНКА

А̀РУМЪНКА ж. Жена от арумънска народност; цинцарка.

Списък на думите по буква