А̀РУМЪНСКИ

А̀РУМЪНСКИ, ‑а, ‑о, ‑и. 1. Прил. от арумънин.

2. Като същ. арумънски м. Език, който се говори от арумъните, родствен с румънския, водещ началото си от балканолатинския език.

Списък на думите по буква