А̀РФОВ

А̀РФОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от арфа. Под арфов звън се тя [красавицата] понася плавно, / из въздуха, като че леко плува. Ем.Попдимитров, СР, 86.

Арфови инструменти. Муз. Група струнни инструменти, към които спадат арфата, китарата, мандолината, цитрата и под., на които се свири с дърпане на струните с пръсти или с перце.

Списък на думите по буква