А̀РХ

А̀РХ, а̀рхът, а̀рха, мн. а̀рхове, след числ. а̀рха, м. Остар. Печатна ко̀ла. Историята на българския народ вече свършувам; .. Ще съдържа повече от 20 арха, с една карта. Ч, 1875, кн.6, 267-268.

— От лат. arcus ’арка, свод’.

Списък на думите по буква