АРХАИЗА̀ЦИЯ

АРХАИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Книж. Архаизиране. Архаизация на обичаите. Архаизация на езика.

Списък на думите по буква