АРХА̀ИКА

АРХА̀ИКА ж. Книж. 1. Старинни, древни особености.

2. Предмети от древността; старини.

Списък на думите по буква