АРХА̀ИКУМ

АРХА̀ИКУМ, мн. няма, м. Геол. Архайска ера, азойска ера.

Списък на думите по буква