АРХА̀ЙСКИ

АРХА̀ЙСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Обикн. в съчет. Архайска ера. Геол. Най-старата ера в историята на земята, през която няма следи от живи организми; азойска ера, архаикум.

2. Който е свързан с тази ера. Първоначално към архайската група са се отнасяли скали, дебелината на които достигала до

около 30 км. Гр. Николаев и др., ОГ, 164.

Списък на думите по буква