АРХА̀НГЕЛ

АРХА̀НГЕЛ м. 1. В християнската религия — главен, пръв ангел. Образите на четирите архангела изглеждаше, че пазят вратите за вътре: Михаил, с бляскав огнен меч,и сребърен шлем, Гавраил, с белия крин на благовестта, Рафаил, .. , и Уриил. Ст. Загорчинов, ЛСС, 57. И в тая чудна предвечерна тишина те долавяха сякаш и летенето на архангела, който пренася горе на небето душите на божите праведници. Т. Влайков, Съч. II, 304.

2. Прен. Разг. Ирон. Стражар, полицай. Дойдоха след малко двама архангели от полицията и го отведоха. Т. Харманджиев, КВ, 38. Аз се потаих под завивката, но през една дупчица на палтото, с което се завих, видях как двама агенти и един мустакат архангел нахълтаха в стаята. Хр. Радевски, Избр. пр., кн.III, 8. Насядахме на първите пейки, а зад нас — архангелите (полицаите) с натъкнати ножове. К. Митев, ПБ, 336.

— От гр. Bρχάγγελος. — Друга (простонар.) форма: араха̀нгел.

Списък на думите по буква