АРХА̀НГЕЛОВ

АРХА̀НГЕЛОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от архангел.

— Друга (простонар.) форма: а р а х а̀ н г е л о в.

Списък на думите по буква