АРХА̀НГЕЛОВДЕН

АРХА̀НГЕЛОВДЕН, мн. няма, м. Църковен празник в чест на архангел Михаил, честван на 8 ноември.

— Друга (простонар.) форма: А р а х а̀ н г е л о в д е н.

Списък на думите по буква