АРХА̀НГЕЛСКИ

АРХА̀НГЕЛСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от архангел.

— Друга (простонар.) форма: а р а х а̀ н г е л с к и.

Списък на думите по буква