АРХЕОГРА̀ФИЯ

АРХЕОГРА̀ФИЯ, мн. няма, ж. Помощна историческа дисциплина, която се занимава с методите за публикуване на архивни материали.

Списък на думите по буква